Назад

България в международните класации 2015patheos.com

Отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП подготви обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2015 г., и позицията на България в тях.

След преглед на докладите на водещи международни организации, които оценяват икономическото развитие на страните, се оказва, че в позициите на България не настъпват кардинални промени.

В класацията на Световния икономически форум – „Индекс на глобалната конкурентоспособност” запазваме вече две последователни години 54-та позиция. За поредна година макроикономическата стабилност в България продължава да бъде сред най­добре оценените критерии, включени в този индекс. В „Класацията на световната конкурентоспособност” на „Международния институт за управленско развитие”, Щвейцария се изкачваме с една позиция от 56-то място през 2014 г. на 55 място през 2015 г.

Страната ни запазва еднакви места през 2015 г. спрямо 2014 г. при класирането по „Брутен вътрешен продукт на глава от населението” (93-та позиция). С по едно място назад отстъпваме в „Индекса на бюджетната прозрачност” (18-то място през 2015 г.) и по „Индекса на човешко развитие” (59-то място през 2015 г.). 

По-сериозен ръст може да се види в класирането ни по икономическа свобода, където от 61-во място през 2014 г. се изкачваме на 55-то място през 2015 г. (според данни на The Heritage Foundation). Отбелязва се, че България е предприела стъпки за контрол на бюджетните дефицити и публичните задължения, но същевременно са необходими и по-нататъшни реформи, в т.ч. институционални, които да насърчават независимостта на съдебната система и борбата с корупцията.

От друга страна по-голям спад се регистрира при класирането ни по „Индекс на право на собственост”, където с 18 места влошаваме представянето си – на 68-мо място през 2015 г. спрямо 50-та позиция година по рано.

Леко влошаване се регистрира в позицията на България при класациите, отчитащи условията за правене на бизнес. Според доклада на Световната банка “Doing business 2016” България се класира на 38-ма позиция от общо 189 държави, при 36-та позиция от миналогодишния доклад. В тази класация най-слабо ни е представянето по критерия „Свързване с електричество”, където сме 100-но място. При класирането на Форбс  “Най-добри страни за бизнес” отстъпваме с 3 позиции – от 42-ро място през 2014 година на 45-то място през 2015 година.

Като заключение може да се направи извода, че е по-голям броят на класациите, в които имаме спад (макар и малък) в сравнение с тези, при които напредваме. Затова БТПП счита, че резултатите за страната ни от тези индекси и класации са важен ориентир за приоритетите на икономическото развитие, така че да изведат България напред.

Ако желаете да получите повече информация за класациите, моля свържете с отдел „Икономически анализи и политика” към БТПП: e-mail: ikan@bcci.bg; тел: 02/8117 411


29.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад