Назад

Информационни дни за Центровете за професионално обучение в БТПП

Информационни дни на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) се проведоха в БТПП. Форумът бе открит от главния секретар на Палатата Васил Тодоров и от председателя на УС на НАПОО Емилияна Димитрова. 
 
Целта на събитието е да се представи детайлна информация за последните промени в законодателството в областта на професионалното обучение, както и най-често срещаните нередности в дейността на центровете и начините за тяхното отстраняване.
 
БТПП традиционно си партнира с НАПОО и ще продължи да оказва подкрепа при организирането на подобни форуми.
 

15.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад