Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Социалните партньори разгледаха на заседание на НСТС проектите на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ). 
 
Становищата на БТПП представи главният секретар на Палатата Васил Тодоров. Той изрази принципна подкрепа по проекта на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност заедно с конкретни предложения за промени в текстове от законопроекта. 
Законопроектите за промени в КСО и КТ не бяха подкрепени от Палатата.
 
 
Пълният текст на становищата на БТПП по трите законопроекта: ТУК
 

14.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад