Назад

БТПП стартира работа по проект за подкрепа на профилираното училищно образование

БТПП започна работа по проект „ФАСТЕСТ“, финансиран по програма „Еразъм +“, в реализацията на който ще си партнира с организации от Италия, Кипър, Португалия, и Румъния.  По врема на проведената работна  среща в гр. Парма, на 10 и 11 декември 2015, партньорите обсъдиха  основните дейности по проекта, сроковете и ангажиментите на отделните организации. Основната цел на проекта е да съдейства за развитието на предприемаческите качества на учениците от профилираните училища в сферата на агро-индустрията  и да подпомогне процеса на  създаването на повече малки фирми в сектора. 
 
Партньорите ще разработят съвместо виртуална платформа за професионално обучение  с полезна информация за стартиращи предприемачи в сектора на агроиндустрията и интерактивни видео филми за успели хора в бранша. Заснетите материали ще бъдат обогатени с интерактивни менюта, даващи възможност да се избере различна посока на възпроизвеждания филм чрез селектиране и набор от разнообразни истории на разказващия предприемач. Иновативният метод за обучение ще даде възможност на учениците сами да изберат какво искат да научат от т.н. „интерактивни хипер видео филми“.
 
Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.
 
 
 

15.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад