Назад

EЕN към БТПП и Патентно ведомство проведоха семинар „Индустриалната собственост в помощ на бизнеса”

Над 20 представители на бизнеса получиха актуална информация и практически съвети как успешно да защитят своите обекти на индустриална собственост по време на семинар, организиран от Enterprise Europe Network към БТПП в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България.

Събитието бе открито от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, и проф. Камен Веселинов, председател на Патентно ведомство. Васил Тодоров посочи, че първият съвместен семинар с Патентно ведомство е добра крачка към осигуряване на необходимата за българския бизнес информация как най-бързо и ефективно да защити своите продукти и разработки. Проф. Веселинов наблегна на важността на протекцията на индустриалната собственост с оглед на все по-глобализиращата се международна търговия, като насочи вниманието на участниците към предстоящото въвеждане на единен европейски патент, който цели да гарантира защитата на българските разработки на европейско ниво, едновременно във всички държави-членки. 

Андрияна Йовчева и Бойка Спасова, експерти в Патентно ведомство, запознаха участниците с основните обекти на индустриалната собственост - търговската марка и промишления дизайн, техните разновидности, както и начините за заявка и регистрация. Особено внимание бе обърнато на степента на закрила на търговската марка и промишления дизайн в чужбина, както и на все по-нарастващото търсене от страна на производителите на географски означения, гарантиращи произхода на техния продукт.

Силен интерес от страна на участниците предизвика практическата част и провелата се дискусия, по време на която беше представена онлайн платформата, разработена от Патентно ведомство в сътрудничество с Европейското ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, която цели значително да намали времевия и финансов ресурс, необходим на фирмите при заявка и регистрация на търговска марка и промишлен дизайн.

За бъдещи семинари следете сайта на БТПП www.bcci.bg и сайта на Викорс АД  www.vicors.bg .


12.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад