Назад

БТПП участва в кръгла маса „Медиацията в България – проблеми и перспективи”Кръгла маса на тема „Медиацията в България – проблеми и перспективи” се проведе в Съюза на юристите в България в София.

Българската търговско-промишлена палата бе представена от Миряна Калчева, член на ИС на БТПП и медиатор,  както и от Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в Палатата.

Събитието бе организирано в рамките на седмицата на медиацията от Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС и бе проведено в присъствието на зам.-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, председателя на Правната комисия на НС Данаил Кирилов, представители на Висшия съдебен съвет, Софийската адвокатска колегия, Националната асоциация на медиаторите, Софийски градски съд, Софийски районен съд, магистрати и медиатори.

Центърът отбеляза 5 години от своето създаване, през които са проведени общо 555 медиации от общо 717 препратени към Центъра дела и са постигнати 155 спогодби.

Само през 2015 г. ЦСМ е имал общо 98 препратени дела, като са реализирани 76 медиации, от които 16 са завършили със спогодба, 43 - без спогодба, а 17 - продължават медиацията.

БТПП представи своята позиция за по-активно прилагане на алтернативните способи за разрешаване на спорове като арбитраж и медиация. Представен бе и проектът „Медиацията среща съдиите” www.mediationmeetsjudges.eu, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция Правосъдие, и ръководен от Европалати. В България проектът се осъществява от БТПП със съдействието на медиатори и експерти от Центъра за спогодби и медиация.

В рамките на дискусията бяха засегнати следните теми: качеството на медиацията, качеството на обучението на медиаторите, необходимост от информиране на обществото на много по-ранен етап за съществуването и същността на медиацията, включване на темата в обучението в училище и университета, промени в закона за медиацията, нужда от финансова подкрепа за популяризиране на медиацията, търсене на разбиране у гражданите, адвокатите и съдиите, заплащането на медиацията и др.

Седмицата на медиацията продължава с поредица от събития – лекции в СУ на тема медиация, работен семинар за медиатори, информационни бюра в СРС и СГС, дни на отворени врати в ЦСМ.

БТПП ще продължи да информира бизнес средите и своите партньори за развитието на темата в България и постиженията на проекта „Медиацията среща съдиите”.


13.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад