Назад

Конференция „Медиацията среща съдиите“ – Никозия, КипърКонференция „Медиацията среща съдиите“ се проведе в гр. Никозия, Кипър с участието на БТПП. Форумът е в рамките на проекта „Медиацията среща съдиите“, ръководен от Европалати. 
 
Събитието бе открито в присъствието на председателя на Върховния съд на Кипър, Мирон Николатос, министъра на правосъдието и публичния ред Йонас Николау, както и председателя на Кипърската търговско-промишлена палата /КТПП/ Фидиас Пилидес.
 
Бе изразено становище, че кипърското правителство насърчава всички инструменти за алтернативни начини за разрешаване на спорове, електронното правосъдие, тъй като бързото съдопроизводство е важно за всички ангажирани страни. От 2012 г. в страната е приет закон за механизмите за алтернативно разрешаване на спорове за граждански и търговски случаи, както и тези от трансграничен характер. В Кипър работят 350 медиатори, специализирани в търговските/бизнес дела и 73 в гражданските.
 
Фидиас Пилидес посочи, че КТПП е обучила 220 медиатори от 2012 г. През 2013 г. е създадена система за предоставяне на услугата медиация в търговско-промишлената палата с помощта на проектите Go to Mediation www.gotomediation.eu/ и Mediation meets Judges www.mediationmeetsjudges.eu/ 
 
В присъствието на около 150 представители на правораздавателните институции в Кипър, медиатори и партньори по проект "Медиацията среща съдиите" бяха представени следните теми:
 
- Медиацията в областта на бизнеса във Франция от зам.председателя и основател на Европейската асоциация на съдиите за медиация Беатрис Блохорн-Бреньор
 
- Ключове за управление на ефективното разрешаване на спорове – ролята на ТПП от директор Европейски въпроси на Европалати Бен Батърс.
 
- Ползите от медиацията за правната система и ключовата роля на съдиите от Спирос Антонелос, медиатор от Гърция.
 
- Развитие на медиацията в Кипър и предизвикателствата пред нея от председателя на Кипърската асоциация по медиация Андрос Караянис.
 
- Ролята на Европейската информационна и иновационна мрежа при лобиране за медиация от ръководителя на мрежата за Кипър Столо Демостенос-Кулендру.
 
Опита си в областта на медиацията споделиха съдии и представители на ТПП от Франция, Белгия, Испания, Италия, Ирландия.
БТПП бе представена от Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации и от съдия Галя Вълкова, която запозна аудиторията със състоянието на медиацията у нас и сподели опита на Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски съд и Софийски районен съд. Бе представен и Центъра по медиация към БТПП.
 
Срещата по проект „Медиацията среща съдиите“ продължи с разговори за разпространение на създадените европейски и национални наръчници по медиация за съдии, както и на информационния клип за медиацията, изготвен по проекта 
 
Очаква се създаване на пилотни схеми за медиация в страните на партньорите по проекта. В България през ноември тази година ще бъде открит Център по медиация към Районен съд Варна, с помощта на проекта „Медиацията среща съдиите“.
Очаквайте повече информация и за предстоящата в България седмица на медиацията 9 – 13 ноември 2015 година.
 

03.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад