Назад

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд в Силистра

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд  за   председателите на РТПП и служители на системата и малки и средни предприятия по нормите и мерките за безопасен и здравословен труд се проведе в Силистра. В обучението участваха и представители на ръководството на БТПП, сред които председателят на БТПП Цветан Симеонов.
 
Лектор бе Марияна Вавилова от служба по трудова медицина „Тамади“ ООД, която представи основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила, методики.  Разгледана бе темата за трудовите злополуки и трудовия травматизъм и бяха дадени насоки на работодателите как да реагират, за да се избягват  такива казуси.
 

14.09.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад