Назад

БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм +От септември БТПП стартира изпълнението на нов проект, финансиран по програма “Еразъм+”, тема Стратегически партньорства за професионално образование и обучение. По проекта си партнират организации от Великобритания, Германия, Канада и Полша. Основна цел е въвеждането на добри практики за наемане на стажанти в малките и средни предприятия. Водеща организация е община Gedling Borough Council, Великобритания.

В рамките на проекта ще бъде разработена обучителна програма, която да подпомага ръководителите на МСП в процеса на успешно наемане на стажанти. За целта ще бъде ползван добрият опит на Института за професионално образование и обучение от Берлин, който е разработил и приложил подобни програми.

Основните дейности, с които БТПП се ангажира са: анализ на бариерите и пречките, стоящи пред бизнеса при наемането на стажанти; разработване на програма за обучение, отговаряща на нуждите им; пилотно внедряване на програмата; препоръки за подобряването й.

Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца.

Актуална информация относно дейностите ще бъде публикувана на сайта на БТПП.


20.08.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад