Назад

ЕК се произнесе в полза на България по жалбата срещу 26-процентния данък от страна на ГърцияЕвропейската комисия се произнесе в полза на България на 3 август 2015 г. с мотивирано становище по жалбата на Република България срещу Република Гърция на основание на чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто. Това съобщи днес Министерството на финансите.

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Република Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от ДФЕС.

В съобщението на Министерството на финансите се посочва, че след получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в случай, че гръцката страна не отмени разпоредбите чл. 21 от Закон 4321/2015 г., регламентиращи данъка при източника като несъвместими с правото на ЕС. Въпреки предоставената възможност, България не подаде жалба пред Съда на ЕС в Люксембург заради очакваното и заявено намерение от гръцка страна данъкът да бъде отменен. В края на предходната седмица гръцкият парламент прие закон за ратифициране на Третата спасителна програма, включваща и отмяна на разпоредбите на чл. 21 от Закон 4321/2015, което удовлетворява българската страна.

Припомняме, че през март т.г. България сезира Eвропейската комисия за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции с източник България. Ръководството на БТПП заяви категоричната подкрепа на членовете на Палатата относно позицията на българското правителство. Палатата изложи допълнителни мотиви, аргументиращи сериозни възражения срещу предприетите данъчни промени в Гърция и изпрати писмено Становище до министъра на външните работи Даниел Митов  по проблема.

БТПП изпрати позицията си до посланиците на страните от ЕС, Европалати, Международната организация на работодателите, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международната търговска камара - Париж, съответните комисии в Европейския парламент, дирекциите с компетенции по данъчни въпроси в ЕК, Европейската данъчна конфедерация, Съюза на търговските палати на Гърция и Съюза на гръцките работодатели, Съюза на данъкоплатците и други неправителствени организации.


18.08.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад