Назад

Промените в Кодекса на труда – любимо занимание на българския законодателСъс  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публ. ДВ, бр. 54/17.07.2015 г. се прие (& 2a от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда) спрямо микропредприятията, както и малките предприятия да не се прилагат:
  • Чл. 181 от Кодекса на труда (задължение за работодателя да издава – след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите – Правилник за вътрешния трудов ред),
  • Чл. Чл. 136а и 138а от Кодекса на труда (условия за въвеждане на удължаване на работното време и на непълното работно време).
 
Тези промени бяха мотивирани с аргументи за облекчаване на дейността на микро- и малките предприятия в България, съставляващи около 98,6% от броя на предприятията в България. И много наши членове си отдъхнаха, че ги освобождават от безмислени формалности и ще могат да работят креативно за подобряване на конкурентоспособността си. За огромно съжаление, с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – КСО (публ. ДВ бр.61/11.08.2015 г.) посочените по-горе промени в Кодекса на труда се отмениха с единодушно съгласие на всички политически сили. Мълчанието относно мотивите за тази отмяна е също единодушно, при това по късна доба във вечерно заседание на Народното събрание.
 
При липса на посочените  мотиви трудно може да се обясни законодателното решение „restitution ad integrum“ (пълно възстановяване на предишното положение), при това с обратна сила от деня на приемането на предишните облекчения.
Не ни остава друго, освен да гадаем, защото освен че няма аргументи за това „мъдро“ решение, законовата промяна е:
 
  • внесена в  Комисията по труда, социална и демографска политика при второто обсъждане на Законопроекта за Изменение и допълнение на КСО, без да е публикувана в сайта на Народното събрание и без да е предоставена за становище на социалните партньори, както изисква чл. 76, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
  • в пълно противоречие с констатациите на приетия от Кабинета на  05.08.2015 г. доклад  на междуведомствената работна група към Министерски съвет, изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа“ – в същия доклад като една от основните десет пречки пред инвеститорите в България се посочва „често променящото се законодателство“; доколкото преобладаващите политически сили в кабинета са същите, както в парламента, никак не можем да си обясним как политиците хем  могат да се съгласят и приемат такава констатация, хем могат в рамките само на около две седмици да направят (без аргументи!) такава законова промяна („restitution ad integrum“).
 
„Мъдрото“ решение, прието в условия на лятна жега, постави отново дребните бизнесмени в изненадващото положение на току-що зарадвали се, че техните проблеми са разбрани и решени, и бързо разочаровани, че е било напразно. „Разбирането“ е било грешка – пак ще трябва да си правят правилници за вътрешния трудов ред и пр. и пр., независимо от броя на наетите лица – иначе контролните органи, спазвайки задълженията си по Кодекса на труда, са задължени да ги глобяват или да си затварят очите срещу дребни облаги.
 
Иначе всички сме за подкрепа на малкия и среден бизнес, тъй като той е гръбнакът на нашата икономика!  
 

11.08.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад