Назад

Среща с ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси към посолството на България в Париж

Ръководителят на службата по търговско-икономически въпроси към посолството на България в Париж Анна Лазарова посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов. В рамките на срещата бе обсъдено състоянието на търговско-икономическите отношения между България и Франция.  Според г-жа Лазарова, на лице е инвеститорски интерес към България -  за откриване на нови спортни магазини у нас, закупуване на производствени мощности в сектора храни и напитки, както и утвърждаване на установени вече контакти между известни френски компании и български поддоставчици.
 
Цветан Симеонов запозна г-жа Лазарова с новостите в услугите, предлагани от БТПП, сред които мобилните приложения – за палатата и за проверка на баркодове на стоки и услуги.
 
В хода на дискусията бе констатирана необходимост от повече реклама на България и българските продукти във Франция. Бе отбелязано, че събитията, организирани с цел насърчаване двустранните бизнес контакти трябва да бъдат предшествани от проучване и подбор на участниците, на база на оценка на потенциала за реализиране във Франция на конкретните стоки и услуги, които предлагат.
 
Очаква се до края на годината във Франция да се осъществят няколко бизнес събития с участие на български фирми от мебелния бранш, модната индустрия и др.
 

07.08.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад