Назад

EEN към БТПП подписа споразумения за сътрудничество с 33 организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите

На 26 май 2015 г. БТПП организира официална церемония по подписване на Споразумения за сътрудничество по линия на Европейската предприемаческа мрежа - Enterprise Europe Network, на която Палатата е домакин. В церемонията участваха организации, работещи в подкрепа на бизнес средата и стимулиране на иновациите  в българските малки и средни предприятия. 
 
Събитието беше открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който постави акцент на важността на съвместните усилия на всички заинтересовани страни, които имат висок потенциал да окажат положителен ефект върху българската икономика и развитието на малкия и среден бизнес. Участниците имаха възможността да представят дейността на организацията си и да установят контакти помежду си с цел формулирането на по-нататъшни действия за реален ефект върху стимулирането на предприемачеството и въвеждането на иновации в предприятията. 
 
Церемонията е част от официалното честване на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България.  
 
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес консултантска мрежа в света, подпомагаща малкия и среден бизнес. 
 
Приложения:
 
За контакти:
Enterprise Europe Network към БТПП
Тел: 02/8117 505, 515
E-mail: een@bcci.bg
 

27.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад