Назад

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“БТПП информира за възможността за участие в общественото обсъждане на публикувана от Министерство на икономиката документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на производствения капацитет в МСП", Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020.
 
Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
 
В БТПП постъпи информация от браншови организации за наличието на недостатъци в проектната документация.
 
Проектът на насоки за кандидатстване и повече информация може да намерите ТУК
 
БТПП, като член на Комитета за наблюдение по ОПИК, очаква вашите мнения и коментари до 16 април 2015 г. за изготвянето на обосновано и мотивирано становище пред УО с цел тяхното подобряване.
 
Предложения и коментари по горепосочената документация могат да се изпращат на e-mail: projects@bcci.bg (БТПП) и public.consultation@mi.government.bg (МИ)
 

09.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад