Назад

БТПП и „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз” ЕООД продължават успешното си сътрудничество

На проведена среща в БТПП между Милена Виденова, управител на „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз” ЕООД, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, бе отчетено, че установеното сътрудничеството в изпълнение на сключения през 2014 г. договор се развива успешно.
 
Обсъдена бе възможността по време на предстоящия форум, организиран от БТПП, по повод предстоящия юбилей за отбелязване на 120-годишнината от създаването на търговските палати/камари в България, да се връчат три награди на най-успешни малки и средни предприятия, получили Сертификат за отличие (Excellent SME).
Номинациите и изборът им ще бъде извършен от „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз” ЕООД на база събраната и обработена информация за успешност на компании, получили Сертификата през 2014 г., тези от тях, които са го подновили през 2015 г., както и фирми, кандидатствали и получили Сертификат за отличие до края на месец май 2015 г. 
Условията за Сертификата може да видите на адрес:  http://www.bcci.bg/excellentsme.html
 
Коментирана бе възможността отбелязването на 120-годишнината от създаването на търговските палати/камари по региони да бъде съчетано с представяне на най-модерните услуги, предлагани от Палатата, които помагат на предприемачите за справянето с предизвикателствата на икономическата среда. Това включва и представяне на полезни решения за ефективно управление на рисковете от „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз” ЕООД, което е ключов фактор за осигуряване на стабилност, сигурна основа за конкурентоспособност и растеж на предприятията.
 
На председателя на БТПП бе връчен Наръчник за оценка на риска по страни, изготвен с участието на „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз” ЕООД и съдържащ анализ и информация за 160 държави. Наръчникът е на разположение в  Библиотеката на БТПП. 
 

16.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад