Назад

Становище във връзка с публично оповестените идеи за пенсионна реформаБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) изразява преди всичко своята удовлетвореност от:
  • инициираното от МТСП широко обсъждане на вижданията за пенсионна реформа, започването на която е изключително неотложно, а реализирането й – абсолютно належащо;
  • запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система; премахване на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание; начина на определяне на индивидуалния коефициент при изчисляване на размера на пенсията от 01.01.2019 г.; отпадане от 1 януари 2019 г. на максималния размер на новоотпуснатите пенсии;  повишаване от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на  отпуснатите до 31 декември 2018г. пенсии; изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените.
 
Едновременно с това БТПП изразява категорично несъгласие срещу някои от предложените в проекта мерки и възражения за липсата на други изключително належащи действия: 
 
1. Увеличаването на осигурителните вноски е абсолютно неприемливо:
Такава мярка не е заявявана нито в предизборната кампания на партиите от управляващата коалиция, нито е включена в 3-годишната управленска рамка.  Подобно флагрантно разминаване между поетите ангажименти в предизборния период и реалното управление е извън каквито и да било демократични принципи и правила.
 
2. „Максимално плавният ръст“ за увеличаване на пенсионната възраст е неприемлив: 
БТПП многократно е обосновавала с числа необходимостта от радикален преход към едновременно увеличаване на осигурителния стаж и пенсионната възраст, отчитащо демографската ситуация.
 
3. Крайно наложително е да се включат в пенсионната реформа следните действия:
  • освобождаването на осигурителната система от всички социални плащания, които нямат общо с осигурителния принос; 
  • ограничаване на крупните злоупотреби с придобиването на инвалидни пенсии;
  • преструктуриране на системата за ранно пенсиониране, вкл. на лицата по чл. 69 от КСО; 
  • оптимизиране на възможността за избор на родените след 1959 г. между пенсия от УПФ или ДОО.
 
Категоричното становище на Българска търговско-промишлена палата е, че:
  • невъзприемането на посочените по-горе предложения  ще отложи решаването на най-значимите проблеми, по които е налице голяма степен на съгласие, ще възпроизведе дефекти и пороци на досегашната система, които  ощетяват осигурителната система, ще продължат да генерират дефицити и да съхраняват неадекватен размер на пенсиите за осигурените лица;
  • извършването на структурни промени в пенсионната система следва да очертае хоризонт и перспектива от поне 30 до 50 години и по никакъв начин не може да се обвързва с конюнктурни интереси и очаквани резултати за представяне на предстоящите местни и други избори. 
 

03.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад