Назад

Предвижда се семинар в БТПП за възможностите за бизнес с Беларус

На среща в БТПП между Н.Пр. Владимир Воронкович, извънреден и пълномощен посланик на Беларус в София, и председателя на БТПП Цветан Симеонов бе представен новият съветник по търговско-икономически въпроси в Посолството на Беларус Олег Белов.
 
                                                              
 
Направен бе преглед на състоянието на взаимната търговия и инвестиции, като данните за 2014 г. показват увеличение на общия стокообмен с 34,8%, спрямо предходната година. Компаниите с българско участие, работещи в Беларус, са 64 на брой. Българските инвестиции в Беларус, които са основно в областта на фармацията, са се увеличили 2 пъти през последната година. Износът и вносът на стоки между двете страни е традиционен като позиции, а салдото е положително за България. 
 
Н. Пр. Владимир Воронкович информира за предстоящата на 23-24 април международна конференция в Беларус на тема: „Насърчаване на устойчиво индустриално развитие в страните със среден доход от Европа и Централна Азия чрез иновации и технологии: нужди, потенциал и добри практики”. Заинтересованите компании могат да получат допълнителна информация на e-mail: uesur@mfa.gov.by. 
 
 
Договорено бе разширяване на сътрудничеството между търговско-промишлените палати от България и Беларус както на национално, така и на регионално ниво.
 
В рамките на годината се планира провеждане на семинар в БТПП относно икономическата среда и възможностите за бизнес, които предлага Беларус.
 
При интерес за участие в семинара, можете да се свържете с: 
БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации”, 
тел.: 02/ 8117 489, 02 8117 421
e-mail: interdpt@bcci.bg.
 
За контакти с търговския съветник към Посолството на Беларус в България:
Олег Белов, 
тел.: 02 971 95 28
e-mail: bulgaria@mfa.gov.by 
 

01.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад