Назад

Съветът на браншовите организации при БТПП определи приоритетите си за 2015 г.Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата проведе годишното  си  Общо събрание. Утвърдени бяха  Отчет за дейността на Съвета през 2014 г. и бе приета Обща рамка на програма за работата му през 2015 г.
 
Акцент в дискусията бе поставен върху общите проблеми, с които се сблъскват браншовите организации и техните членове. Набелязани бяха областите, от значение за всички браншови организации и за членовете им, към които приоритетно да бъдат насочени усилията на Съвета:
 
  • подновавяне на действията и отстояване на съвместна позиция за приемане на Закона за браншовите организации;
  • усъвършенстване на нормативната база, в т.ч. облекчаване на регулаторните режими;
  • улесняване достъпа до финансиране, особено за МСП;
  • намаляване на административните тежести.
Участниците потвърдиха желанието си за провеждане на срещи на членовете на Съвета на БО с: министъра на икономиката – Божидар Лукарски и с министъра на труда и социалната политика – Ивайло Калфин, пред които да поставят въпроси, отнасящи се до приоритетите и бъдещите мерки на правителството за създаване на една по-благоприятна и достъпна икономическа среда за работата на бизнеса.
 
Общото събрание избра Бюро на Съвета на БО в състав:
 
  • Председател - Силвия Петрова (председател на „Българска асоциация на търговците на медицински изделия“);
  • Заместник-председатели: Илия Петров (член на председателския съвет на „Браншова организация за текстил и облекло“); Елица Ненчева (изп. директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост); Миряна Калчева (член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на Асоциация на българските спедитори); Лъчезар Искров (член на ИС на БТПП, заместник титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации).

23.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад