Назад

БТПП и Euro Sensolab България ще си сътрудничат в областта на качеството и безопасността на хранитеВъзможностите за бъдещо сътрудничество бяха обсъдени между представители на Euro Sensolab България и председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
 
На срещата бе представено стартирането на нова за България дейност, включваща извършването на сензорен анализ на храни и напитки, който може да послужи в различни аспекти като удостоверяване на постоянство в качеството на храните, съответствие с вкусовите предпочитания на потребителите, съответствие на техническите спецификации и други. Услугата както и съпътстващи експертизи, оценки и съвети на квалифицирани технолози ще се извършват в лабораторията на Euro Sensolab България, чието официално откриване е в края на март 2015 г. 
В своята дейност Euro Sensolab България ползва опита на белгийската компания Euro Consultants, която е водеща в консултациите и одита, свързани с управлението на качеството и безопасността на храните.
 
На срещата двете страни се споразумяха за бъдещо сътрудничество в провеждането на обучения по качество и безопасност на храните и предоставяне на специализирани консултантски услуги. Обсъдено бе и сътрудничество в областта на компетентностите и постижението на GS1 България.
 

20.03.2015 г.
Назад