Назад

Излезе от печат монографията на Васил Тодоров „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“

В резултат на дългогодишно проучване, наскоро излезе от печат монографията на Васил Тодоров* „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“. Книгата е издание на Сиела Норма АД и се предлага в книжарниците на издателството, включително електронния магазин на Сиела
 
Изследването има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия. Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила, свързани с административната процедура по разрешаването на извършването на концентрациите между предприятия пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Европейската комисия.
 
Правният анализ на придобиването на контрол има за цел да се очертаят границите и същността на тази форма на концентрация между предприятия на база нормативните текстове и тълкуването в практиката, поради твърде общата и кратка законова формулировка.  С изследването на темата се цели също и формулиране на предложения за промени в действащото законодателство на национално и европейско равнище там, където те са наложителни и могат да бъдат добре аргументирани.
 
Повече информация за книгата: ТУК
 
 
---------------------------------
* Авторът на книгата, Васил Тодоров, е завършил Икономическия техникум в гр. Велико Търново през 1997 г. През 2005 г. завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право“ от същия университет.
 

11.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад