Назад

Втора годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“Втората годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“ ще се проведе на 19 март 2015 г. в София Хотел Балкан. Организатор на форума е Индустриален клъстер Средногорие. 
 
Конференцията ще постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, ще бъдат разгледани  възможности, чрез които могат да бъдат създавани и внедрявани иновативни продукти и решения в компаниите. Ще бъдат представени начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на  иновациите и предприемаческото мислене.
 
По време на конференцията ще бъде разгледана същността на процеса по превръщането на една иновационна идея в реалност и ще бъдат обсъдени вариантите за реализиране на взаимноизгодно сътрудничество между бизнеса и институциите с оглед стимулиране на предприемачеството и използването на R&D.  
 
Повече информация: ТУК
 

11.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад