Назад

Двустранни срещи на бизнес далегацията на БТПП в Москва

 
В рамките на втория ден от посещението в Москва, председателят на БТПП Цветан Симеонов и бизнес делегацията на БТПП проведоха поредица от срещи с партньори.
Председателят Симеонов се срещна с наскоро избрания председател на ТПП на РФ Сергей Николаевич Катырин, който ръководи руската палата от 4 март 2011 г.
В присъствието на Н.Пр. Пламен Грозданов, посланик на България в Москва и Жельо Добрев, председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, двамата председатели обмениха идеи за разгръщане на двустранното сътрудничество между палатите.
Българската бизнес делегация се срещна и с ръководството на Московската търговско-промишлена палата. Генералният директор на МТПП Юрий Фодорич Азаров представи организацията която представлява интересите на бизнеса във финансовия, икономически, производствен и културен център на Русия -  гр. Москва и региона. МТПП е създала Московска агенция за инвестиции, организация, която може да окаже съдействие на българските фирми с интереси за осъществяване на инвестиции в региона. Палатата може да помага при търсене на подходящи бизнес партньори, намиране на доставчици на конктретна продукция и др.
 
Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на МТПП на адрес www.mostpp.ru.

Същия ден председателят на БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Държавната регистрационна палата към Министерството на правосъдието на Руската Федерация. Документът предвижда БТПП да оказва съдействие на българските фирми при акредитация на търговски представителства в РФ и регистриране на филиали на български юридически лица в страната.

Освен тези дейности Държавната регистрационна палата се занимава с регистриране на руските инвестиции в чужбина, водене на регистър на договорите за осъществяване на международни и външноикономически връзки, сключени от органите на Руската Федерация, оказване на съдействие по персоналната  акредитация и визова поддръжка на акредитираните сътрудници на представителствата и филиалите на чуждестранни юридически лица.
Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на www.palata.ru 

09.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад