Назад

„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - СофияНа 22 януари, от 10 до 16 часа, Център за кариерно развитие на заети лица - София обявява Ден на кариерата в сградата на БТПП, ет.3. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността му, както и да получат информация за възможностите за професионално развитие. Центърът предлага възможност за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация на заетите лица.
 
В „Ден на кариерата“ посетителите могат да получат кариерна консултация и съдействие при подготовката на автобиография, мотивационно писмо, осигуряване на референции, поведение при интервю за работа, дрескод и др., както и безплатно „Ръководство за кандидатстване за работа“.  
 
В Центъра за кариерно развитие-София ежедневно се проучват свободните позиции, обявени от работодатели, като се поддържат локални бази данни. Центърът поддържа актуална информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуална Социална Академия към БТПП (http://vsa.bcci.bg ), както за работодатели, така и служители търсещи кариерно израстване.
 
Създаването и дейността на Кариерния център се финансира в рамките на Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.“
 
Всички услуги предлаган от Центъра за кариерно развитие са безплатни.
 

16.01.2015 г.

Видео:

Назад