Назад

Среща на председателя на БТПП с представител на „Нестле България“

Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията беше предмет на състоялата се на 13 януари 2015 г. среща между председателя на БТПП и представител на „Нестле България“. 
 
На срещата, провела се в БТПП, беше представена инициативата на „Нестле“ за създаване на формирование за доброволно разрешаване на спорни въпроси, касаещи дейността на фирмите, в което водеща роля да имат самите страни в бизнес отношенията. Предложението е продиктувано от нуждата да се получава максимално бързо, взаимоизгодно и ефективно решение на споровете, постигнато директно между засегнатите страни без намесата на държавни органи. Инициативата също така има за цел да популяризира добрите търговски и икономически практики и да насърчи бизнеса за трайното им прилагане.
 
Стремежът е в това своеобразно „вътрешно“ за бизнеса формирование да се включат широк кръг от фирми, организации и други участници, за решаване на различни спорове, засягащи икономическите оператори, по-специално по веригата на производство и търговия с хранителни продукти и напитки. Инициативата ще допринесе за поддържане на постоянен диалог в бизнес средите и подобряване на сътрудничеството между партньорите.
 
Предвижда се изграждането, организацията и участието във формированието да са обвързани с възможно най-малко формални условия.
 
Предложението е в унисон с политиката на Европейската комисия и се основава на добрите практики на държави като Германия, Унгария и Финландия.
 
Председателят на БТПП изрази подкрепа към инициативата, реализирането на която ще допринесе за запазване и развитие на добрите бизнес отношения, на основата на доброволност и избягване на негативните последици при държавна намеса. БТПП ще съдейства за информиране на организациите и фирмите относно така описаното начинание и ще спомогне за успешното му стартиране.
 

15.01.2015 г.
Назад