Назад

БТПП с възражения по проекта за решение за прекратяване на действащи концесии

БТПП не подкрепя проекта за решение на Народното събрание за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г. Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров при обсъждането на проекторешението в парламентарната икономическа комисия. Той подчерта, че въпросът е от компетенциите на изпълнителната власт и обърна внимание, че проектът за решение на парламента е предложен без финансова обосновка и без да е извършена оценка на въздействието. 
 
След проведените дебати Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание отхвърли предложения проект на решение.
 
Становището на БТПП по проекта: ТУК
 

15.01.2015 г.
Назад