Назад

Обръщение на председателя на БТППУважаеми членове и партньори,
 
Измина още една трудна и сложна за българската икономика и за БТПП година. Към нестабилната политическа среда се прибавиха променливите и неблагоприятни климатични условия с вредно въздействие върху земеделската продукция. Възникналите заплахи за някои финансови институции се усложниха заради мудността на компетентните органи.
 
На фона на цялата тази сложна картина все пак България в навечерието на 2015 година има вече редовен парламент и формирано ново правителство,  макар и от необичайно широк кръг участващи партии.
 
България запази добри позиции в някои международни класации,  като тези за най-добри страни за бизнес (Forbes Magazine), за световната конкурентоспособност (International Institute for Management Development) и др.
 
БТПП заедно с другите социални партньори дадохме пример за отговорно отношение като представихме съвместен проект за приоритетите за развитието на страната. Палатата винаги е била и ще бъде конструктивен партньор на всяко правителство в постигането на по-добри условия за бизнес в България. 
 
В тази обстановка успяхме да запазим своята финансова самостоятелност и независимост, което ни осигури възможността да защитаваме интересите на своите членове.  В средата на годината отчетохме петгодишния мандат на Управителния съвет и с добрата оценка от Общото събрание му бе възложен нов петгодишен мандат.  Продължихме участието си в Европейската предприемаческа мрежа EEN; постигнахме впечатляващи резултати  по проекта, насочен срещу сивия сектор, вкл. със създадените в България 29 центъра за кариерно развитие; предоставихме безплатни мобилни приложения и още много улеснения за икономическите субекти.
 
Най-важното е, че това стана възможно благодарение на нашите членове, системата от регионални палати и браншовите организации. 
 
Огромна благодарност изказваме и на креативните ни партньори от държавната администрация, на дипломатическите ни и търговски представители зад граница, дипломатите и търговските аташета, акредитирани в България, на смесените търговски палати в страната, на неправителствените организации. 
 
Разчитаме и за в бъдеще на всички вас за постигане на една по-добра България.
 
Цветан Симеонов
Председател на УС на БТПП
 

30.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад