Назад

Мрежата EEN към БТПП ще продължи да подпомага българските предприятия и през следващите 7 години

На финалната годишна конференция на EEN в Торино (16-17 октомври) присъстваха над 800 участници от 55 страни.
 
Елеонора Карнаса, ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ към БТПП, очертава приоритетите на мрежата до 2020 г. – всестранна подкрепа на българските малки и средни предприятия чрез:
 
  • Подпомагане на иновационния капацитет на фирмите – БТПП предлага помощ на фирмите при трансфер на технологии, както и оценка на иновативния капацитет на предприятията с инструмента IMP3rove – първата европейска стандартизирана система за управление на иновациите CEN/TS 16555-1:2013 (https://www.improve-innovation.eu/)
  • Улеснен достъп до финансиране за МСП – мрежата предоставя информация за всички налични източници на финансиране за МСП – от участие в проекти до финансови инструменти, фондове за рисков капитал и платформи за колективно oнлайн финансиране (crowdfunding).
  • Информация относно участие в европейски проекти. Мрежата ЕЕN е първата контактна точка на предприемачите, желаещи да кандидатстват по Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020;  насочване и към участие в подходяща за конкретната фирма оперативна програма.
  • Насърчаване на износа – мрежата организира мисии за растеж, бизнес мисии и делегации до перспективни за България търговски партньори.
  • Подкрепа за „стартъпи” – информация за преакселератори, акслератори, инкубатори и възможности за участие в различни инициативи, подкрепящи стартиращи предприятия
  • Обучения на важни за бизнеса теми – защита правата на интелектуалната собственост, развитие на иновативен капацитет, европейски проекти, европейско законодателство, директивата REACH, достъп до финансиране, търговия в рамките на ЕС и извън и др.
 
И още: отговаряне на запитвания, свързани с интернационализация на бизнеса; проучване  мнението на предприемачите относно бъдещо европейско законодателство, намиране на партньори за бизнес, технологично и проектно сътрудничество: http://www.bcci.bg/merlin-search-facility.html
 
Следете и сайта на БТПП за планирани обучения до края на годината на теми: „Интелектуална собственост“ и „Търговия с ЕС“.

21.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад