Назад

Бургаската търговско-промишлена палата и Кофас България обсъдиха възможности за повишаване конкурентоспособността на бизнеса в Бургаския регион

Представители на фирми от Бургаския регион участваха в кръгла маса на тема „Как да увеличим конкурентоспособността – финансиране и управление на плащанията“, организирана по съвместния проект „Бизнес устойчивост и растеж“ на БТПП, Кофас България и регионалните палати.
 
Председателят на Бургаската търговско-промишлена палата Цанко Иванов и управителят на Кофас България Милена Виденова представиха възможности за по-ефективно управление на бизнеса. В кръглата маса в Бургас участва и Красимир Стойчев - зам.-кмет по финанси, бюджет и икономика.
 
Цанко Иванов представи дейността на Бургаската ТПП в помощ на бизнеса, като акцентира върху услугите, реализираните европейски проекти и постиженията на региона в програмите за регионално развитие.
 
Милена Виденова представи информация за проблеми, свързани с плащанията на фирмите, сред които съществена част е преминаването на просрочените фактури в трайна несъстоятелност. 
Едно от комплексните решения, което би могло да осигури стабилност в дейността и запазване конкурентоспособността на МСП, е възможността да продължат да работят и в условия на отсрочено плащане, като се възползват от проучване състоянието на своите контрагенти и застраховане на рисковете от неплащане.
 
По думите на председателя на Бургаската ТПП в много случаи при междуфирмените вземания като краен длъжник стои държавата. При забавяне на плащането това се отразява на много фирми по веригата. 
 
В съвременните условия фирмите често изискват отсрочено плащане, тъй като често изпитват необходимост от ликвидни средства. „Рискът може да бъде намален като се разчита не само на публична информация, а и на експертно мнение, за което може да се направи запитване към Кофас. Доброто управление на вземания осигуряват стабилност, а това допринася за повишаване на конкуретоспособността“, допълни Виденова.
 
Съвместният проект „Бизнес устойчивост и растеж“ на БТПП и Кофас България цели да предложи ноу-хау за осигуряване на стабилност на дейността, за финансиране и защита от рискове на компаниите – главно  на МСП. По време на кръглите маси се дискутират практически решения за управление на паричните потоци за по-висока конкурентоспособност на българския и на международния пазар.
Провеждането на подобни кръгли маси по проекта предстои в: Ямбол - 29 октомври, Стара Загора - 30 октомври, Плевен - 6 ноември, Русе - 7 ноември, Варна - 13 ноември.
 

16.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад