Назад

Съветът по иновации се включи в Европейския ден на предприемачаВ Интер Експо Център се състоя 12-тият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България - “The European Day of the Entrepreneur 2014”, който се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия. Организатори на събитието са Научноизследователският сектор на СУ „Св. Климент Охридски”, Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на икономиката и енергетиката.
 
Съветът по иновации към БТПП се представи в рамките на инициативата в специалния панел за ролята на партньорството Акедемия-Бизнес за развитието на иновациите.
 
Оживена дискусия предизвика въпросът кога ще започне да функционира рисков фонд по програмите COSME и HORIZON 2020. Отбелязани бяха крайно недостатъчните средства за  ФОНД НАУЧНИ ИЗЛЕДВАНИЯ  - само 11 млн. лв., и за Националния иновационен фонд - около 10 млн. лв. За сравнение Фонд ТЮТЮН ще разполага със 150 млн.лв. В тази връзка бе подчертано, че БТПП в свои позиции по Държавния бюджет винаги е настоявала средствата за наука и иновации да се увеличат няколко пъти.
 
Презентации на:

20.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад