Назад

Конференция „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014“

Темата за необходимостта от унифициране на правилата за здравословни и безопасни условия на труд повдигна по време на конференция, посветена на околната и работната среда, главният секретар на БТПП Васил Тодоров. Той поясни, че малките компании, които членуват в БТПП много често поставят като проблем огромната нормативна база, регламентираща изискванията за условия на труд и околна среда. Необходимо е тази нормативната база да бъде по-достъпна и по-лесно приложима и за малките компании, подчерта Васил Тодоров. Спазването на правилата за опазването на околната среда и за безопасни и здравословни условия на труд е критерий при рейтинговане  на компаниите и всяка фирма, която иска да утвърди името си на пазара е много важно да припознае и спазва изключително стриктно тези условия, посочи още Васил Тодоров.  
 
Конференцията „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014“ организирана от Индустриален клъстер „Средногорие Мед“, събра в София, Шератон Хотел Балкан представители на държавни институции, университети и бизнеса в търсене на начини за насърчаване на добрите практики и ангажиране на институциите с този важен проблем.  Сред участниците бяха големи компании от минната индустрия, металургията, циментовата индустрия и други сектори. Служебният кабинет бе представен от вицепремиера и и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. 
 
„Трябва да се грижим за хората, да инвестираме в иновации на работното място, да споделяме добрите практики с повече взискателност към своите подизпълнители и по този начин да създаваме конкурентоспособност в малкия и среден бизнес“,  каза  изпълнителният директор на Индустриален клъстер „Средногорие Мед“ Николай Минков и припомни постиженията на модерния свят – интелигентни работни места и интелигентна работна среда.
 

16.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад