Назад

Среща на Борда на директорите на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палатиПредседателят на БТПП Цветан Симеонов е преизбран за член на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ, а зам.-председателят на БТПП Георги Стоев - за член на Комитета по бюджет на Европейската асоциация на търговско-промишлените палати. Изборите за зам. председатели и нов състав на Борда на директорите и Комитета по бюджет на ЕВРОПАЛАТИ за 2015 г. се състояха по време на срещата на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел на 17 октомври 2014 г. 
 
В рамките на срещата бяха разисквани и въпроси, свързани с икономическите отношения ЕС – Русия и влиянието на санкциите. Разгледани са приоритетите на организацията и предложения за инициативи на Асоциацията за следващата година.
На срещата бе направен обстоен доклад на дейността на ЕВРОПАЛАТИ през 2014 г. от председателя Рихард Вебер, като бе поставен акцент на третото издание на Европейския парламент на предприятията (ЕПП), което приключи успешно вчера в Брюксел. 
 
Заключенията, направени в рамките на ЕПП са, че бизнесът се интересува и е загрижен за Европа, но Европа не отвръща със същото по отношение на бизнеса. Европейските предприемачи са поискали по-енергични политики и действия на национално и европейско ниво, които да отговорят на ежедневните им проблеми. Участниците са настояли за:
 
- по-силна европейска икономическа дипломация, защита на техните общи икономически интереси на глобалните пазари;
- повече основани на практиката схеми за обучение за да се подсигурят обучени служители и работници;
- данъчни режими, които са по-благоприятни за инвестициите;
- по-гъвкав и основан на иновации подход за повишаване на енергийната ефективност.
 

20.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад