Назад

Конференция: „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014“Конференция, посветена на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и семинар за интелигентни технологии, системи и решения за работното място и среда организира Индустриален клъстер „Средногорие“ на 16 октомври 2014 г. в София, Шератон Хотел Балкан.  С тях клъстерът продължава събитийната си поредица „Индустрия, Енергетика, Инфраструктура и Околна среда“.
 
Постигането на индустриално развитие, което не нарушава равновесието в околната среда, е предизвикателство пред редица сектори: индустриалния, институционалния, научния и неправителствения. Целта на конференцията е да бъдат представени съвременните решения, технологии, процеси и практики в областта на устойчивото индустриално развитие, където приоритетно се насърчават здравословните и безопасни условия на труд.
 
По време на събитието ще бъдат представени ключови процеси при разработване на екологични критерии в индустрията, иновативни модели и комплексни подходи при опазване на околната среда, ще се обърне специално внимание върху значението на ефективното управление на ресурсите и ефикасността на производствата.
 
Следобедният семинар на тема „Работно място и среда: Интелигентни технологии, системи и решения“ ще представи съвременни интелигентни технологии, системи и решения за осигуряване на устойчива и ефективна работна среда с ограничен риск.
Събитието ще бъде посетено от представители на индустриалния сектор, технологични компании, както и такива, предоставящи услуги в сферата на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, образователни и научни организации, държавни институции.
 
Основните акценти на конференцията са:
• Съвременни подходи и изисквания при здравословните и безопасни условия на труд;
• Ключови процеси при разработване на екологични критерии в индустрията;
• Значението на ефективното управление на ресурсите за ефикасността на производствата;
• Иновативни модели и комплексни подходи при опазване на околната среда;
• Индустриалното взаимодействие като зелен бизнес модел;
• Системи за управление, подобрение и повишаване на ефективността при управление на процесите на работното място;
• Добри практики и примери.
 
За повече информация: ТУК
 

10.10.2014 г.
Назад