Назад

Атрактивни награди за победителите във второто издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие - 2014

Съветът по иновации и енергийна ефективност при Българска търговско-промишлена палата, съвместно с Enterprise Europe Network, ще проведе Втори конкурс за иновации в две категории:
 
за номиниране на иновативен проект през 2014 г.
за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт/услуга/процес/организация на работата или бизнес модел през 2014 г. 
 
Конкурсът се организира под егидата на Министерство на икономиката и енергетиката.
 
За победителите* в категория „Иновативно предприятие“ е предвидена награда – безплатна оценка на иновационния им капацитет с инструмента IMP3rove – първата европейска стандартизирана система за управление на иновациите CEN/TS 16555-1:2013. IMP3rove (www.improve-innovation.eu) е холистичен метод за изучаване на иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнен цикъл на иновациите и базовите фактори.
 
Ползите за фирмите са:
извършена оценка с IMP3rove ви дава предимство при кандидатстване за финансиране по програми Хоризонт2020 и Cosme
анализ на силните и слабите страни
намиране на нови пазари и клиенти
разбиране за важността на управлението на иновациите
Участието в иновативни конкурси се разглежда като конкурентно предимство когато кандидатствате за финансиране на иновативна идея!
 
Всички желаещи могат да изпратят предложенията си, придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт/услуга/процес/организация на работата или бизнес модел. 
 
Отличените на първо място ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои на 11 декември 2014г. от 16:30ч. в БТПП на ул. Искър 9, София. Наградите ще връчват министъра на икономиката и енергетиката  и председателя на БТПП. 
Сред присъстващите ще има представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи, учени от БАН и Селскостопанска академия, както и победителите от Първия конкурс, проведен през 2013 г. Преди церемонията от 14,30ч. ще се организира кръгла маса на тема „Иновациите в ICT сектора“.  Доц.д-р Александър Шикаланов ще представи функционалната характеристика на платформата на Иновационната борса към Съвета по иновации при БТПП. 
 
През 2013 г. производителят на микрочипове за автомобилната индустрия "Мелексис България" беше отличен като най-иновативната компания за дейността си по въвеждането в експлоатация на 8 нови проекта в областта на микроелектрониката за автомобилния сектор., а в категорията „Най-иновативен проект“ бе отличена изследователската компания "Био компоненти" за разработките си за добиване на екстракт от слузта на градински охлюви.
 
Срок за изпращане на заявки: 17:00ч. на 31 октомври 2014 г. (петък)
 
За повече информация:
Мирослава Маркова,технически секретар на Съвета по иновации към БТПП, m.markova@bcci.bg  (02) 811 7194;
 
Елеонора Карнаса, консултант по оценка на управлението на иновациите, ръководител „Европейски иновационен и информационен център“ в БТПП, e.carnasa@bcci.bg (02) 811 7417
 
*Предприятията трябва да отговарят на определени условия, за да може да се направи оценка с IMP3rove. 
 

14.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад