Назад

Участие на БТПП в семинар: „Корпоративна социална отговорност, бизнес и правата на човека“В семинара–обучение на тема: „Корпоративна социална отговорност, бизнес и правата на човека“, организиран от Международната организация на работодателите в Торино – Италия участие взе Габриела Димитрова, директор на Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП.
 
Представени бяха най-новите инициативи на Европейския съюз и ООН и тяхното отражение върху Корпоративната социална отговорност. Презентирани бяха компании с международен опит, осъществяващи редица дейности, свързани с отговорността на бизнеса към околната среда, с безопасните и здравословни условия на труд, управлението на вериги от доставчици, етиката на работното място и др. 
 
Обсъдени бяха ролята и дейността на работодателските организации за насърчаване на активността им за корпоративната социална отговорност в много европейски страни. Обменени бяха идеи и примери на тясна ангажираност на работодателските организации с КСО в помощ на фирмите.
 
Все повече компании признават необходимостта от разрастване на своята дейност в посока на корпоративна социална отговорност. Нов елемент в тази област е включването и на бизнес- правата и правата на човека. 
Отговорностите за разгръщане и стимулиране на корпоративната  социална отговорност  са както на държавата, така и на самия бизнес.
 

14.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад