Назад

БТПП започва нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – СърбияБТПП ще участва в нов проект в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, разработен съвместно с Браншовата организация за текстил и облекло в Кюстендил и Регионалната търговско-промишлена палата Лесковац, Република Сърбия. Договорът за проекта е в сила от 25 юли 2014 г. 
 
Проектът е с работно заглавие «Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион». 
Общите цели на проекта са постигане на активен обмен на добри практики, общо регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз. 
Ще бъде осъществено задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трасфер  на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.
 
В рамките на проекта, в продължение на една година, ще се проведе проучване на сектора текстил и облекло в трансграничния регион, ще се осъществят няколко семинара и конференции, както и посещения за обмен на опит в страни с водещ текстилен сектор. 
 
Конкретни цели:
  • Изследване, анализ и оценка на производствените възможности /продуктова гама и капацитет/, пазарите и заетия човешки ресурс във фирмите, работещи в бранш „Текстил и облекло” в трансграничиния регион;
  • Осъществяване трансфер на знания, опит и добри практики между занитересованите страни, свързани с бранш „Текстил и облекло” - производители, търговци, институции и браншови сдружения от трансграничния район за новите възможности на пазара, и изискванията на европейските стандарти към продукцията, технологиите и услугите;
  • Създаване на нови ефективни инструменти за обмен на бизнес информация от значение за бранша в трансграничните райони;
  • Чрез трансгранично сътрудничество да се реализира добавена стойност в шивашкото производство и региона.
 

07.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад