Назад

Успешно приключване на проект SAGITTARIUS

Българската търговско – промишлена палата участва като партньор по проект SAGITTARIUS, който се реализира в периода март 2011 г. – май 2014 г.  по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. В проекта участват партньори от 7 държави: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Унгария и Република Хърватия.
 
Основната цел на проект „SAGITTARIUS” е да популяризира културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа и да ги превърне в атрактивна туристическа дестинация. Проектът има за задача също да подпомогне и насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти и изграждането на туристическа инфраструктура около тях, за пренасочването на туристическите потоци
 
По време на проекта екипът на БТПП разработи следните продукти:
 
- Мобилно приложение „Пътуващ музей“, включващо 1200 снимки и интересни факти за 110 културно – исторически обекти от Югоизточна Европа. Приложението е достъпно за мобилни устройства с операционни системи  “Android"  и „iOS” . 
 
- Рекламен филм на английски език, обобщаващ резултатите и продуктите по проекта:
 
- образователна интерактивна игра, която представлява компонент на мобилното приложение и може да бъде намерена на следния линк: https://itunes.apple.com/bg/app/museum-game/id853740570?mt=8. Играта е интерактивна и предоставя възможност на потребителя  да „подреди“ разбъркано триизмерно изображение  на определен културен обект в  Югоизточна Европа, както и да прочете повече факти за същия обект в мобилното приложение.
 
В рамките на проекта се създаде международна НПО „Саджитариус”, регистрирана в  община Абруцо- Италия. Целта на новосъздадената организация е да поддържа общо разработените продукти от партньорите, както и да търси нови възможности за кандидатстване по нови програми и надграждане на проекта. 
 
Проект „Саджитариус” е избран като „добра практика”  измежду 122 проекта, реализирани в програмния период 2007-2013 г. по програма „Югоизточна Европа“. Всички резултатите по проекта ще бъдат представени по време на заключителната конференция на програма „Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 24 и 25 септември 2014 г. в Любляна, Словения. 
 
За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел.: 02/8117 508.
 

06.08.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад