Назад

Отново безплатни консултантски услугиБългарска търговско–промишлена палата, Бенефициент по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, отново предоставя БЕЗПЛАТНИ консултантски услуги в следните области:
 
1. Трудовоправни и осигурителни отношения;
2. Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
3. Повишаване адаптивността на работниците;
4. Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
5. Приложение на системата GS1 (маркиране с бар кодове и електронен обмен на данни).
 
Консултациите се извършват след попълване и подаване в БТПП на писмена заявка от заинтересованото лице (заявител). Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи на министерства, държавни органи и органи на местно самоуправление и др. задължителни/инструктивни документи. Също така в консултацията се съдържа и предложение за възможни действия по представения въпрос.
 
!!! Консултацията по никакъв начин не създава задължение към компетентни държавни и общински органи !!!
 
Формуляр за заявка: ТУК
 
Моля попълвайте на КИРИЛИЦА!
 

07.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад