Назад

Привличането на чуждестранни партньори остава важен приоритет за българските фирмиНа среща между Борислав Стефанов – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции в периода 2009-2013, и Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, бяха обсъдени възможностите и потенциалът на пазарите от Балканския полуостров и Близкия изток като дестинации за износа на български фирми. 
 
Беше констатиран и продължаващият интерес от страна на чуждестранни компании да стартират дейност на българския пазар както чрез създаването на нови предприятия, така и чрез придобиването на наши компании с добри финансови резултати. 
 
За привличане на чуждестранен инвеститор е много важно дейността на фирмата-обект на придобиване, да бъде водена коректно, при спазване на всички изисквания на законодателството. Положителните финансови резултати и внедрените в производството иновации са значително предимство при представянето на компанията. Важен стимул за създаването на партньорство е и наличието на стабилни пазарни позиции в страната и в чужбина за продукцията на предприятието-обект на придобиване.
 

13.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад