Назад

Агенция „Митници“ отчете успешно финализиране на дейностите по проект за подобряване на административното обслужване на митническата администрацияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва на заключителна конференция по изпълнението на проекта „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“ с бенефициент Агенция „Митници“. Проектът е осъществен с безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
 
Заместник-директорът на Агенция „Митници” Лъчезар Кръстев подчерта, че „Основната идея на проекта е формирана в резултат на идентифициране необходимостта от надграждане на БИМИС чрез добавяне на нови модули, свързани с мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване, интегриране на информация за решенията, свързани с елементи за облагане, както и с изграждане на високотехнологична и ефективна система за последващ контрол“. 
В Агенция „Митници” са убедени, че внедряването на подобен тип системи ще спомогне за подобряване събираемостта на приходите в държавния бюджет, засилване на борбата с митническите измами и контрабандата и създаване на по-добра бизнес среда за икономическите оператори. 
 
Ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Бийчър посочи: „Целите на проекта са постигнати и изграждането на електронни услуги и системи е изключително важно, защото повишава капацитета на митническата администрация и подобрява качеството на услугите, които тя предоставя на крайните бенефициенти – гражданите и бизнеса”. 
 
Представители на екипите за организация, управление и изпълнение на проекта отчетоха постигнатото по целите и дейностите.       
Надградени бяха три нови модула в БИМИС – „Автоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и проследяване на съдебното обжалване“ (МАП), „Решения елементи облагане” (РЕО) и „Последващ контрол”. 
 
„Системата за мониторинг на административното производство и проследяване на съдебното обжалване и мониторинг върху решенията за облагане ще даде възможност най-вече за унифицирано прилагане на митническото и акцизно законодателство от различните учреждения на митническата администрация.“, подчерта Георги Григоров, представляващ „Гравис – Континео“ и ръководител проект. „Надявам се това да бъде от полза на митническите оператори, тъй като те ще могат да разчитат на уеднаквеното прилагане на законодателството. Когато митническите органи издават индивидуални  административни актове, те трябва да се съобразяват максимално със законодателството, така че да могат да се улесняват коректните търговци и съответно да се предприемат мерки от некоректните.“ – поясни още той. 
 
 
Подобряването на административното обслужване е един от основните приоритети в дейността на БТПП. Отчитайки всеобщата практическа значимост и широкия обхват на проблема, Палатата счита, че това е верният път за прагматичен подход за постигане на идеята за електронно правителство. Факт е, че в рамките само на 12 месеца толкова важни елементи в осигуряване дейността на Агенция „Митници“, унифициране на подхода на сходни казуси в практиката и улесняване вътрешния и външния контрол на цялостната дейност е добър пример, който БТПП очаква да бъде последван и от други ключови администрации в държавата.
 
Резултатите от заключителната конференция показват, че основната цел на проекта ще бъде постигната: подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към митническите органи чрез надграждане на БИМИС, усъвършенстване на информационните системи, въвеждане принципите на електронно управление и подобряване организацията на работните процеси.
 
Презентации от заключителната конференция по проекта:
 

09.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад