Назад

Предстои презентиране на развиваните дейности и предлаганите услуги от Американското посолство в София

В продължение на сътрудничеството на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) с Американското посолство в София, се проведе среща между търговското aташе на САЩ Томас Брънс и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата взе участие и офис директорът на търговския отдел на Американското посолство Петър Делин.
 
Целта на работната среща бе обсъждане на възможностите за разширяване на икономическите връзки между България и САЩ, чрез организирането на информационна среща в края на месец февруари тази година, на която да бъдат представени развиваните дейности и услугите, предоставяни от различните отдели на Американското посолство в София. Фирмите ще могат да се запознаят и с някои недостатъчно използвани възможности за сътрудничество с Американското посолство. Предстои провеждането на подобни срещи и в други региони на страната.
 
Предмет на разговорите по време на срещата, бе програмата на търговския отдел на Посолството на САЩ за 2014г., която обхваща организирането на търговски делегации в САЩ и Европа. БТПП потвърди желанието си да съдейства за нейната реализация. Списък на делегациите на английски език, може да откриете ТУК. Списъкът на български език - ТУК.
 
БТПП ще информира допълнително за дата и часа на провеждане на информационната среща. 
 
За повече информация и предварително записване - дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”,  имейл: irelations@bcci.bg , тел. 02/8117489.
 

10.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад