Назад

БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на пресконференция в Брюксел

На 13 ноември се състоя пресконференция по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за предприсъединителна помощ.
 
На пресконференцията присъстваха представители на Европейския парламент, ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК и партньорите по проекта. По време на събитието бе акцентирано върху ролята на проект „ADB Multiplatform“ за създаване на по-добри връзки между пристанища и логистични центрове с цел създаване на ефикасен товарен транспорт в новата Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).
 
На пресконференцията бяха представени постигнатите до момента резултати по проекта, както и планираните дейности за изпълнение до края на 2014г. Бяха обсъдени очакваните резултати по работни пакети, включително работен пакет 4, дейност 4.5, по която БТПП е водеща и извършва  проучване на съществуващи информационни средства за управление на интермодалния транспорт в Югоизточна Европа.
 
Във връзка с изпълнение на дейностите  по проекта БТПП организира на 18 ноември 2013 г., от 10:00 до 12:30 ч., в зала Б на БТПП, ул. Искър № 9, София национална среща на тема „Обсъждане на стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България“.

14.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад