Назад

Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция – основни спънки за бизнеса и през 2013-таМудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013 година. Това показват резултатите от анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври 2013 година. Проучването е проведено с цел оценка на условията за бизнес и инвестиране в България като отчита и настъпилите промени в това отношение спрямо миналата година. Изследването обхваща и очакванията на фирмите за най-неотложните действия, които ще подобрят бизнес климата през 2014 г.
 
Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г. са бавната администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата фирми. Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и неформалната икономика, при които се наблюдава задълбочаване. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция - от 59% през 2012 г. на 68% през 2013 г. и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор – 66%, при 54% през 2012 година.
 
Размерът на корпоративния и подоходния данък, инфраструктурата и финансовата стабилност на държавата са важни аспекти от инвестиционния климат, които членовете на БТПП оценяват най-високо, спрямо останалите условия за бизнес. Въпреки че финансовата стабилност в страната се оценява относително високо, повече от половината от членовете на БТПП (58%) смятат, че e настъпило влошаване, спрямо 2012 година. Недоволството на фирмите през 2013 г. основно е по отношение на функционирането на съдебната система и състоянието на енергетиката, показва изследването.
 
Настъпили са и положителни промени, показват още резултатите от проучването. Намаляват фирмите, на които държавата бави връщането на данъчен кредит – от 30% през 2012 г. на 21% през 2013 г. Според 20% от фирмите, през тази година държавата е по-редовна в разплащанията. 39% от фирмите отчитат подобрение в публичната инфраструктура.
 
Независимо от това, БТПП припомня, че в различни населени места продължават да се прилагат административно наложени режими и процедури, без законово основание, и настоява да бъдат премахнати, а законово регламентираните режими  - да се облекчат.
 
Сериозните пречки и притеснения на представителите на бизнеса се отразяват и на очакванията им за 2014 година. Устойчиво и предсказуемо законодателство, рязко намаляване на регулаторната тежест и на бюрокрацията на всички нива, строги мерки срещу сивия сектор и нелегалния внос са най-често посочваните наложителни действия за подобряване на бизнес климата през 2014 година.

Графика Дял от фирмите, които са срещали следните проблеми/пречки: ТУК

Графика Средна оценка за условия за бизнес в страната: ТУК

 

08.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад