Назад

БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края годинатаСлед близо 3-годишно прекъсване Националният съвет по иновации проведе заседание по покана на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Заседанието се състоя в края на миналата седмица в икономическото министерство. Участваха зам.-министри, представители на научните среди, на работодателски и браншови организации, клъстъри и фирми, предимно от ICT сектора. БТПП бе представена от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредеседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Палатата.
Участниците в заседанието обсъдиха координационния механизъм за формиране и провеждане на научната и иновационна политика, както и проекта на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“.
Стратегията е интегриран документ, разглеждащ въпросите на  иновационната политика, политиката в областта на върховите технологии и зеления растеж, развитието на науките. Стратегията предвижда надграждането на достиженията на страната, като определя приоритетите за развитие през новия програмен период.
 
Йосиф Аврамов подчерта, че БТПП настоява за по-скорошното приемане освен на Иновационната стратегия и на проектозакона за иновациите, което бе възприето от министър Стойнев. На следващото заседание на Националния съвет по иновации, което ще се проведе през месец септември, този важен законопроект ще бъден включен за разглеждане като отделна точка. Йосиф Аврамов припомни, че БТПП писмено е препоръчала бюджетирането на средствата за Националния иновационен фонд да се осъществява по отделен ред в Закона за държавния бюджет за съответната година.
 
По време на дискусията бяха представени данни на Европейския институт за бизнес администрация за оценката на иновационната система в България, според които страната се нарежда на 43 място от общо 141 наблюдавани икономики.
 
 

30.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад