Назад

Конференция акцентира върху ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион

Как развиваме устойчиви регионални партньорства в областта на културата и туризма; какви са основните предизвикателства и възможности за това, както и за развитие на нови културни маршрути в региона; до каква степен местната власт в България използва и прилага методите за консултиране на публични политики в областна на културата и туризма  – това са част от дискутираните въпроси по време на конференция, посветена на ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападен регион, която се състоя в хотел „Принцес“.  
Форумът е част от проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, който се изпълнява от Столична община и е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Сред гостите на конференцията бяха и представители на БТПП. 
 
В разискванията бе акцентирано върху ролята на културно-историческото наследство на Югозападния регион и съвременното изкуство като двигатели за развитието на региона чрез развиване на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата.
 

29.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад