Назад

Партньорска среща във Варна по проект "ADB Multiplarform"*

От 9ти до 11 ти юли в град Варна се провежда среща за обсъждане на дейностите, свързани със създаване на центрове за мултимодален транспорт в Югоизточна Европа. Дискусията бе открита от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров. 
По време на срещата бе обсъдено създаването на мултимодален център в България, който да обслужва интересите на фирми от сферата на транспорта, логистиката и спедицията. Целта на подобен тип центрове е да предлага комплексни транспортни решения при възможно най-добри икономически условия.
БТПП планира да организира през есента среща на заинтересованите лица, на която да бъдат обсъдени нуждите за бизнеса от създаването на подобен вид център.
 
За повече информация:
Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Наталия Дичева, тел.+359 2 8117 416;
e-mail: bcci_projects@bcci.bg 
http://www.adbmultiplatform.eu
 
 
________________________
* Проект "ADB Multiplatform" се финансира по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата железопътна мрежа и речна система в Югоизточна Европа. 
 

11.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад