Назад

Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация

Медиацията като инструмент за решаване на извънсъдебни спорове не се използва достатъчно. Това е обща, в европейски план, констатация. Затова, девет търговско-промишлени палати от седем европейски страни, под егидата на ЕВРОПАЛАТИ, внесоха проектно предложение, съдържащо разнообразни дейности с цел насърчаване развитието и приложението на медиацията. В проекта се включиха Европейската асоциация на съдиите медиатори в Белгия и търговско-промишлените палати от Белгия, България, Ирландия, Испания, Италия, Кипър и Франция.
 
По проекта БТПП ще работи в тясно сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация към СРС. 
Основните дейности, предвидени за реализиране по проекта бяха обсъдени в края на миналата седмица на среща в БТПП с участието на съдиите Галя Вълкова и Симона Такова, сертифицирани медиатори  и представители на Програма ”Спогодби” на Центъра за спогодби и медиация към СРС. 
 
Сред разискваните въпроси бяха и дейностите, свързани с популяризирането на медиацията, отпечатване на помощни материали за медиатори и заинтересовани лица, провеждане на работни срещи и дискусии с участието на представители на съдебната власт, съдии и бизнеса, респективно граждански сдружения и граждани. 
 
Предвижда се и пилотна схема, по която определен брой казуси ще бъдат финансирани по проекта и заинтересованите страни ще получат безплатни консултации и препоръки за уреждане на спорове.
 
Несъмнено, обменът на информация и опитът между страните и организациите,  участващи в проекта, ще допринесе за представяне на добри практики и обогатяване познанията на съдиите, практикуващи медиация .
 
Със своето участие в проекта, БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията, като извънсъдебен способ за решаване на спорове. 
 

08.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад