Назад

Среща с инвестиционно-консултантска компания “SORTIS”Проведе се среща между управляващия партньор в компания “SORTIS” Хенинг Крипендорф и председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов.
Хенинг Крипендорф представи дейностите на “SORTIS” (http://www.sortis.bg/index.html), сред които – провеждане на обучения на персонал за хотели и ресторанти по най-високи европейски стандарти. 
 
Дискутирана бе ситуацията в хотелиерския и ресторантъорския сектор в страната. Обща бе констатацията, че е необходимо качеството на обслужването в двата сектора да се повиши, което е свързано с постоянно нарастващата конкуренция. В тази връзка бе постигната договореност БТПП и компания “SORTIS” в бъдеще да си сътрудничат за повишаване качеството на обучение в туристическия бранш. 
 
Повече информация за обученията и изискванията, свързани с хотелиерския и ресторантъорски сектор може да бъде открита в страницата на Международната асоциация за пътуване и туризъм – International Association of Travel and Tourism Professionals ( http://skal.org/a_english/index.html).
 

08.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад