Назад

Участие на БТПП на среща в Сараево по проект DIHK-CEFTA

Проведе се среща между партньорите по проект DIHK-CEFTA в периода 25–27 юни 2013 в Сараево. Домакин бе Палатата за външна търговия на Босна и Херцеговина  /Foreign Trade Chamber of BiH/. Целта бе да се определи план за дейностите и програмата за втория период на проекта 2013-2016, в който БТПП е партньор небенефициент.
 
Състоя се и пресконференция на зам.-председателя на Палатата Бруно Божич, ръководителят на проект "DIHK – CEFTА" Едуард Шварц и директорът на Секретариата на CEFTA в Брюксел Рената Витец. Тя представи целите и насоките на CEFTA в рамките на стратегията на Югоизточна Европа 2020, а Горан Свиланович, главен секретар на Съвета за регионално сътрудничество, направи преглед на дейностите в региона. 
 
В събитието взе участие и мениджърът по проект DIHK Тобиас Бауман - директор на отдела, отговарящ за Русия, Източна и Югоизточна Европа, Турция и централна Азия към DIHK. Координаторите от всички CEFTA-страни – Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Хърватия, Македония, Сърбия, и от страните небенефициенти – България и Гърция, направиха и обсъдиха предложения за дейностите по проекта за новия период 2013 – 2016 г.
 
Експерт от БТПП докладва за предложенията на Палатата, които включват: организиране на b2b срещу между малки и средни предприятия и големи компании от България и Черна гора в София, обучение на арбитри от CEFTA-Палати в АС на БТПП, семинар за обучение на служители от CEFTA-Палати по въпросите за ЕС фондове в София. Концепциите на БТПП бяха приети положително и одобрени от партньорите. 
 

01.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад