Назад

Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна отваря нови бизнес перспективи

В Българската търговско-промишлена палата, със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България, Посолството на Украйна в България и Българо-украинската индустриална камара (БУИК) се проведе  българо-украинска конференция на тема „Перспективи и нови възможности за бизнеса – изграждане на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна”.
В дискусията взеха участие зам.-министърът на икономиката и енергетиката на България Красин Димитров, упълномощеният представител на украинското правителство по европейската интеграция Валерий Пятницки, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на БУИК Лидия Шулева, представители на министерства, агенции, на бизнеса и др. Бяха представени и разисквани новите възможности за бизнеса в контекста на изграждането на Зона за свободна търговия между ЕС и Украйна. 
 
„БТПП и българският бизнес се радваме за напредъка на Украйна в процеса на присъединяване към ЕС, защото той ще даде нови измерения на нашата двустранна търговия и сътрудничество, ще даде нови възможности за взаимни инвестиции в двете страни“, заяви при откриването на конференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
Зам-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров изтъкна, че се очаква изграждането на зона за свободна търговия Украйна – ЕС да благоприятства българския бизнес и определи като особено полезни подобни конференции.
В условията на Зона за свободна търговия българските стоки са конкурентно способни и биха се радвали на добър прием и голям пазар. България приветства европейския избор на Украйна и е готова да съдейства за пълното й асоцииране с ЕС. Българският бизнес изрази готовност да сподели своя опит във възприемането на общоевропейските принципи и норми на обществено развитие и пазарна икономика. 
 
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Никола Стоянов, представи дейността на ИАНМСП и възможностите за насърчаване износа към Украйна.
 
Конференцията продължи с представянето на възможностите за експортно застраховане от Валентина Гичева, директор на дирекция „Ликвидация на щети”, Българска агенция за експортно застраховане.
 
Официалната част на конференцията приклюи с представянето  на успешен пример за бизнес с Украйна от Пламен Бобоков, председател на управителния съвет на „Приста ойл холдинг” ЕАД. Той запозна присътващите с новия проект на компанията в Украйна и определи страната като  «най-европейската» държава сред бившите съветски републики.
Председателят на БУИК Лидия Шулева закри конференцията като благодари на участинците. Над 60 представители на бизнеса, регионални и смесени палати, браншови организации, посолства и министерства взеха учатие в събитието. 
 

27.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад