Назад

Стартира нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-СърбияТърговско-промишлена палата – Перник е партньор по стартиралия проект «Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия». Водеща организация по проекта е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като в него участват и Факултета за защита на труда (Нишки Университет - Сърбия) и Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България.
 
На пресконференция за представянето му БТПП изрази своята подкрепа по отношение на проекта, който се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.
 
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров подчерта, че за да има успешен бизнес в условията на икономическа криза, трябва да има добро партньорство между бизнеса и научната общност. „Проектът играе ролята на тази връзка и очакваме да даде добри резултати и да помогне за икономическото развитие на фирмите от граничните райони между България и Сърбия“ – допълни той. Това е третият пореден проект на Търговско-промишлена палата – Перник в рамките на програмата за Трансгранично сътрудничество, което показва засилен интерес към този вид партньорства.
 
Основната цел на проекта е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в трансграничния регион. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма, Власинско езеро и яз. Пчелина, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи - от концептуалната идея до реализацията й.
 

27.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад